Introducere

 1. Regulamentul de funcționare (în continuare ”REGULAMENTUL”) este un set de reguli privind modul de utilizare a sitului cinehub.md (în continuare ”PLATFORMA”), fie în calitate de vizitator sau membru înregistrat (în continuare ”MEMBRU”).
 2. Regulamentul a fost elaborat de Administrația Platformei și poate fi subiectul unor modificări, fără consultarea Membrilor.
 3. Termenul ”utilizarea sitului” se referă la vizualizarea/copierea/răspândirea conținutul afișat, dar și serviciile clar derivabile din funcțiile și prin intermediul Platformei.
 4. Rugăm să citiți atent textul ce urmează, înainte să începeți utilizarea Platformei, deoarece veți fi tratat și deservit în limita și în stricta conformitate cu REGULAMENTUL.
 5. Prin utilizarea Platformei, fie în calitate de vizitator sau membru membru, confirmați acceptarea Regulamentului în totalitate și vă asumați respectarea lui.
 6. Dacă nu sunteți de acord cu Regulamentul, nu utilizați Platforma.
 7. Oricine poate veni cu recomandări și sugestii, dar implementarea lor este strict decizia administrației. 

Informații generale

 1. Platforma CINEHUB.MD, disponibilă la adresa cinehub.md este fondată și administrată de Asociația Obștească ALTFilm, înregistrată la Ministerul Justiției din Republica Moldova sub numărul 4191 la 12 noiembrie 2008.
 2. Platforma a fost elaborată cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC Moldova), a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și cu fonduri obținute în urma campaniei de crowd-funding, desfășurată pe guvern24.md
 3. Partenerul principal în implementarea obiectivelor Platformei este Uniunea Cineaștilor din Moldova.

Accesul

 1. Platforma are două compartimente: PUBLIC și COMUNITATE
 2. Conținutul compartimentului PUBLIC este accesibil pentru orice vizitator, fără perceperea vreunei taxe.
 3. Accesul în compartimentul COMUNITATE se face doar prin obținerea statutului de MEMBRU, în bază de LOGIN și PAROLĂ.
 4. După înregistrare, orice Membru este responsabil de utilizarea informației de acces (LOGIN si PAROLA), iar conținutul plasat prin utilizarea acestor date de acces vor fi considerate autorizate de către Membrul respectiv.
 5. Administrația Platformei își rezervă dreptul de a accepta sau refuza aplicanții la statutul de MEMBRU în baza unor criterii clare, enunțate în prezentul Regulament.
 6. Fiecare MEMBRU va achita o contribuție (Taxă de Membru), utilizată pentru întreținerea Platformei, implementarea proiectelor și dezvoltare.
 7. Nu există limite de vârstă pentru accesarea platformei, totuși, unele filme din compartimentul CINEMA ONLINE pot conține elemente vizuale sau de limbaj nerecomandate minorilor.
 8. Administrația Platformei are dreptul de a bloca în orice moment accesul oricărui Membru, dacă există suspiciuni argumentate de încălcare a prezentului Regulament sau de comitere a unor acțiuni care ar pereclita în orice fel Activitatea Platformei.
 9. În cazul blocării accesului, Membrul va fi notificat, cu prezentarea argumentelor de rigoare, iar durata blocării se poate prelungi până la clarificarea și eliminarea circumstanțelor care au dus la blocare.
 10. Dacă ați constatat utilizarea neautorizată a LOGINului sau PAROLEI, rugăm să anunțați imediat Administrația. 

Statutul de membru

 1. Statutul de MEMBRU al platformei permite accesul la modulele ascunse ale platformei.
 2. Orice utilizator poate solicita statutul de MEMBRU, dar numai cei care respectă CRITERIILE DE ÎNREGISTRARE vor obține acest statut.
 3. Statutul de MEMBRU nu te obligă la exclusivitate și nu interzice apartenența la alte grupuri sau comunități online și/sau offline.
 4. Toți MEMBRII sunt obligați să cunoasă REGULAMENTUL Platformei.
 5. Statutul de MEMBRU al oricărui utilizator poate fi retras în următoarele cazuri:
  1. Neachitarea Taxei de membru sau a altor datorii către Platformă.
  2. Solicitarea argumentată a cel puțin 5 MEMBRI;
  3. Încălcarea repetată (minim de 3 ori) a Regulamentului;
  4. La obținerea a 3 recenzii negative din partea unor clienți, contractați prin intermediul Platformei;
  5. La solicitarea utilizatorului de a-i fi retras statutul de membru;

Criterii de înregistrare
Membru al Platformei poate deveni oricine acceptă Regulamentul și respectă una din condițiile:

 1. A participat ca membru al echipei la minim 3 producții audio-vizuale (film/clip/spot/TV) în Moldova sau peste hotare.
 2. Este student la o facultate cu profil: film, teatru, jurnalism, muzică, grafică, arte plastice.
 3. Este recomandat de cel puțin 2 membri ai platformei și se obligă să îndeplinească P. 1 în termen de 3 luni de la Aprobarea înregistrării de către administrația Platformei.

Mentenanța și dezvoltarea platformei 

 1. Platforma CINEHUB.MD este o inițiativă privată, independentă și nu este întreținută expres din fonduri publice din țară sau de peste hotare;
 2. A.O.ALTFilm, în calitate de fondator și administrator al Platformei este responsabilă pentru gestionarea costurilor legate de funcționarea Platformei.
 3. Toate fondurile destinate Platformei vor fi acumulate și gestionate de A.O.ALTFilm în conformitate cu statutul și legislația în vigoare.
 4. Sursele de finanțare ale Platformei provin din:
 5. Donații;
 6. Granturi
 7. Prestarea serviciilor
 8. Taxa de membru
 9. Fonduri proprii

Donații

 1. Donator este orice persoană fizică sau juridică care virează în contul Platformei o anumită sumă de bani cu titlu de Donație, urmând și respectând TERMENII DE PLATĂ.
  1. Administrația Platformei se obligă să utilizeze donațiile exclusive în favoare Platformei și a Membrilor.
  2. Orice donator are dreptul să cunoască cum se utilizează fondurile donate Platformei, făcând o solicitare în termenii și condițiile legii. 

Granturi

 1. Administrația Platformei poate accesa Granturi pentru implementarea proiectelor destinate beneficiarilor Platformei.
 2. La completarea dosarului pentru accesarea granturilor, Administrația poate utiliza orice informație și/sau conținut plasat de către Membri pe Site.
 3. Administrația Platformei se obligă să utilizeze granturile exclusiv în favoarea Platformei și a membrilor.
 4. Gestionarea granturilor are loc în limita Legislației în vigoare, a prezentului Regulament, a Statutului A. O. ALTFilm și al regulamentelor impuse de Finanțatorul care oferă grantul.

Taxa de membru

 1. Pentru a beneficia de serviciile și avantajele Platformei, fiecare Membru va contribui cu o Taxă de membru, egală cu 50 euro/an (toate taxele incluse), urmând și respectând TERMENII DE PLATĂ..
 2. Taxa se achită cu cardul, prin modulul de plăți al Platformei, în avans pe 6 luni sau un an și dovada plății este mesajul automat expediat de bancă către Plătitor și Administrația Platformei.
 3. La înregistrare, fiecare solicitant beneficiază de o perioadă de probă de 2 luni din data înregistrării, în care are acces gratuit și nelimitat la toate instrumentele Platformei.
 4. La expirarea celor 2 luni de probă, Solicitantul achită Taxa de membru și continuă utilizarea Platformei în calitate de Membru sau, în cazul neachitării, accesul este automat blocat.
 5. Mărimea Taxei de membru poate fi modificată, prin înștiințarea Membrilor cu cel puțin 3 luni înainte de modificare.
 6. Noua taxă va fi aplicată membrilor doar la efectuarea următoarei plăți.
 7. Notificarea privind modificarea taxei va fi transmisă fiecărui Membru la adresa de mail pe care Membrul a indicat-o la înregistrare.
 8. Administrația Platformei nu este obligată să prezinte Rapoarte financiare Membrilor, dar va organiza periodic ședințe de raportare a activității.
 9. Taxa de Membru nu va fi returnată în cazul în care un utilizator renunță la statutul de Membru. 

Prestarea serviciilor

 1. Administrația Platformei are dreptul de a presta servicii și a desfășura activități economice.
 2. Serviciile oferite de către Platformă vizează atât Membrii platformei cât și persoane terțe.
 3. Utilizarea fondurilor obținute din prestarea serviciilor rămâne la discreția Administrației platformei.

Fonduri proprii

 1. Asociația Obștească ALTFilm desfășoară și alte activități legale înafară de Platfora CINEHUB.MD
 2. Veniturile obținute de Asociație în urma activităților sale pot fi utilizate pentru mentenanța și/sau dezvoltarea Platformei, dar acest fapt nu reprezintă expres o obligație a Asociației. 

Plasarea informației pe platformă

 1. Plasarea informației pe Platformă se poate face de către Administratori sau Membri.
 2. Administrația Platformei își rezervă dreptul de a elimina/ajusta informația/conținutul plasat(ă) de Membri, în cazul în care informația/conținutul încalcă Regulamentul sau orice act/lege în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei, cu înștiințarea imediată a Membrului care a plasat informația/conținutul.
 3. Fiecare Membru este responsabil de informația/conținutul plasat și își asumă pe propria răspundere deținerea drepturilor legate de distribuirea informației/conținutului, cât și aspectele morale legate de conținut.
 4. Drepturile asupra oricărui conținut plasat pe Site rămân în proprietatea autorului;
 5. Prin plasarea oricărui conținut (Video și/sau non-video), Membrul permite utilizarea acestui conținut în scopuri necomerciale de către administrație și orice utilizator al Platformei.
 6. Dacă Regulile de Utilizare a conținutului nu sunt clare sau nu sunteți de acord cu ele, nu plasați conținut/informații.

Utilizarea conținutului de pe site

 1. Platforma activează în conformitate cu Legislația în vigoare, atât națională, cât și internațională, privind drepturile de autor, multiplicarea și distribuirea conținutului care face obiect al dreptului de autor.
 2. Orice utilizator are dreptul la utilizarea neexclusivă, în scopuri necomerciale a conținutului plasat în regim PUBLIC de Administrație sau alți Membri pe Site.
 3. Administrația Platformei are dreptul de a utiliza orice conținut plasat pe Site în vederea promovării Platformei și a activității A.O. ALTFilm în general.
 4. Administrația are dreptul de a oferi partenerilor săi informații și conținut plasat de Membri pe Site, exclusiv în vederea promovării Platformei, a activității Platformei și Membrilor.
 5. Orice utilizare în scopuri comerciale de către Utilizator, Membri sau Administrație va fi convenită cu Membrul care a plasat conținutul sau Deținătorul de drepturi (dacă sunt persoane diferite).
 6. Pentru utilizarea comercială sau încălcarea în orice alt mod a drepturilor de autor, puteți fi pedepsit în conformitate cu Legile privind drepturile de autor și conexe.

Oferte comerciale

 1. Unul dintre Obiectivele Platformei este obținerea de beneficii comerciale de către Membrii Platformei.
 2. Utilizarea Platformei pentru promovarea propriilor capacități sau a Companiei la care activați, este permisă și încurajată.
 3. Niciun Membru nu își poate atribui un conținut, informație sau echipament, dacă acestea nu-i aparțin de drept sau dacă nu are consimțământul proprietarului de drept.
 4. Platforma nu dictează Membrilor prețurile pentru prestarea serviciilor sau chiria echipamentelor proprii, dar Membrii au obligația de a respecta prețurile indicate de ei înșiși pe Site.
 5. Administrația își asumă rolul de gestionar și filtru al informației și ofertelor transmise Membrilor, în funcție de abilitățile indicate, domeniul de activitate, experiența și oricare alt principiu;
 6. În activitatea sa, Administrația Platformei va ține cont de principiile transparenței și a concurenței loiale, dar și de scopul primordial al Platformei, care este de a eficientiza colaborările și activitatea domeniului Audiovizual din Moldova.
 7. Platforma CINEHUB.MD este doar un instrument de informare, comunicare și colaborare pentru profesioniști, dar nu își asumă rolul de garant al respectării obligațiunilor contractuale între doi sau mai mulți Membri, ori între Membri și persoanele terțe (Clienții) care utilizează Platforma pentru contactarea și contractarea profesioniștilor și companiilor înscrise pe Platformă.
 8. Orice Membru care încheie un contract, o colaborare prin intermediul Platformei, este singurul responsabil de stingerea obligațiunilor contractuale.
 9. Orice dispută lagată de o colaborare, chiar dacă aceasta a fost inițiată prin intermediul platformei, se va soluționa înafara Platformei. 

Link-uri externe

 1. Orice membru poate plasa pe Platformă inclusiv linkuri că tre alte situri.
 2. Administrația Platformei nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul siturilor externe

Confidențialitate

 1. Pentru a beneficia pe deplin de serviciile și avantajele platformei, fiecare Membru prezintă următoarele informații: NUME, PRENUME, ADRESĂ, TELEFON, ADRESĂ DE MAIL, LOCUL DE MUNCĂ
 2. Platforma își asumă protejarea informației respective cu orice preț, dar nu garantăm securitatea informației în fața unor atacuri cibernetice, respectiv membrii își asumă riscurile prin plasarea informației.
 3. Datele prezentate vor fi utilizate pentru a vă expedia notificări, informații, pentru promovarea platformei sau pentru a face legătura între membri ți terți (Clienți).
 4. La solicitarea unor membri sau a terților, Administrația Platformei poate solicita informații adiționale, cu indicarea exactă a scopului utilizării lor.

Dispute

 1. Orice conflict sau dispută apărută între Membri, Membri și Administrație, Membri și Persoane terțe, Administrație și Persoane terțe vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibil, disputele vor fi transmise spre soluționare organelor corespunzătoare din Republica Moldova. 

Disclaimer

 1. Orice utilizator își asumă utilizarea platformei pe propria răspundere în formatul existent și nu va pretinde daune de niciun fel în cazul în care Platforma nu satisface anumite necesități ale Utilizatorului.
 2. Utilizatorii nu vor cere despăgubiri pentru eventuale defecțiuni, ”căderi” temporare sau erori apăute în timpul utilizării.
 3. Administrația Platformei își rezervă dreptul de a plasa conținut publicitar pe paginile Platformei, iar veniturile rezultate vor fi utilizate la discreția Administrației.

Valabilitatea regulamentului

 1. Prezentul regulament a fost ultima data modificat pe 18 decembrie 2017 și este valabil pe o perioadă nedeterminată, cu toate modificările și articolele adăugate la data respectivă.